Vật lý

Gương phẳng (tiếp theo)


Hiệp hội hai gương phẳng

Hai gương phẳng có thể được liên kết, với các bề mặt phản chiếu đối diện nhau và tạo thành một góc giữa chúng, với các giá trị từ 0 ° đến 180 °.

Vì lý do đối xứng, điểm đối tượng và điểm hình ảnh được đặt trên một vòng tròn.

Để tính số lượng hình ảnh sẽ thấy trong liên kết, sử dụng công thức:

góc tạo thành giữa các gương.

Ví dụ, khi các gương nằm vuông góc, nghĩa là =90°:

Do đó, trong cấu hình này được nhìn thấy 3 điểm hình ảnh.


Video: Vật lý lớp 7 - Bài 5 - Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng (Tháng BảY 2020).