Vật lý

Phòng tối


Một buồng lỗ tối bao gồm một thiết bị được hình thành bởi một hộp các bức tường hoàn toàn mờ đục, và ở giữa một mặt có một lỗ nhỏ.

Khi đặt một vật thể, có kích thước cácđối mặt với lỗ ở khoảng cách xa p, nó được lưu ý rằng một hình ảnh phản ánh của tôi, xuất hiện ở phía đối diện của hộp ở khoảng cách xa p 'nhưng ngược lại. Như được minh họa trong hình:

Do đó, từ một sự tương tự hình học, người ta có thể biểu thị phương trình sau:

Điều này được gọi là phương trình phòng tối.