Vật lý

Câu hỏi động lực


Lực hướng tâm

(1) Một lực hướng tâm mà một chiếc xe khối lượng 600kg đạt được khi đi một đường cong bán kính 100m với tốc độ 15m / s²?

(2) Hệ số ma sát tĩnh giữa đường và lốp xe để chiếc xe tập thể dục trước đó không bị trượt là gì?

Hệ thống

(1) Gia tốc hệ thống sau đây là bao nhiêu, với hệ số ma sát động của mặt phẳng bằng 0,2?

Xem xét từng khối riêng lẻ:

Đối với khối 1:

Đối với khối thứ 2:

Theo chiều dọc:

Theo chiều ngang:

Chúng ta có thể lắp ráp một hệ phương trình và thêm nó:

Làm việc

(1) Công việc được thực hiện bởi một cường độ 100N, tạo thành một góc 30 ° với phương ngang, khi cơ thể di chuyển theo chiều ngang 1km?

(2) Công việc được thực hiện bởi quả cầu 0,5kg sau đây là gì:

(a) theo chiều dọc:

(b) theo chiều ngang: