Vật lý

Câu hỏi động lực


Xung

(1) Một cây gậy bóng chày đánh một quả bóng trong 0,5 giây với lực 100N. Lực đẩy của câu lạc bộ trên quả bóng là gì?

(2) Trong một tai nạn xe hơi. Một chiếc xe đứng yên trong khi 800kg khác di chuyển với gia tốc 2m / s² đâm vào nó. Những chiếc xe được tổ chức cùng nhau trong 10 giây. Lực đẩy của nhịp này là gì?

Số tiền di chuyển

(1) Một quả bóng đá có khối lượng 1,2kg và di chuyển với tốc độ 15m / s. Nó có bao nhiêu chuyển động?

(2) Trong trò chơi bi-a, một quả bóng lớn hơn, di chuyển với tốc độ 3 m / giây, đánh một quả bóng khác đứng yên. Quả bóng nhỏ hơn di chuyển với tốc độ 1,6m / s. Tốc độ của quả bóng lớn nhất là gì? Trong khi đó khối lượng của quả bóng lớn nhất gấp đôi quả bóng nhỏ nhất.

Theo nguyên tắc bảo tồn lượng chuyển động: