Vật lý

Số tiền di chuyển (tiếp theo)


Bảo toàn số lượng chuyển động

Giống như năng lượng cơ học, lượng chuyển động cũng được duy trì khi không có lực tiêu tan, tức là hệ thống bảo thủ, khép kín hoặc cách ly cơ học.

Một hệ thống được bảo thủ nếu:

Vì vậy, nếu hệ thống bảo thủ, chúng tôi có:

Vì khối lượng của một cơ thể, hoặc thậm chí của một hệ thống, hầu như không thay đổi, điều thay đổi là tốc độ của chúng.

Ví dụ:

Một cơ thể nặng 4kg di chuyển với tốc độ không đổi 10m / s. Một khối lượng 5kg khác được phóng với tốc độ không đổi 20m / s về phía khối kia. Khi hai người đụng độ, họ sẽ bị một chiếc khóa dán bắt ở đầu. Các cơ quan hợp nhất sẽ nhanh như thế nào?


Video: Em GIANG vợ của nạn nhân CAO HUY THÀNH đã có KẾ HOẠCH CHI TIẾT để làm việc kiếm tiền nuôi 4 đứa con (Tháng Chín 2020).