Vật lý

Ứng dụng động học


Các nguyên tắc của động học vô hướng cho phép chúng ta biết và mô tả các loại chuyển động khác nhau, trong đó, trong ứng dụng, có thể:

  • Tính thời gian sử dụng và quãng đường di chuyển;
  • Khoảng cách gần đúng của trực tràng, xiên, chuyển động tròn;
  • Hiểu rất nhiều về cơ khí ô tô, biết những gì nó nói về tăng tốc, tốc độ tối đa, động cơ, vv

Video: Ứng dụng Geogebra phân tích đông hoc cơ cấu (Tháng Chín 2020).