Vật lý

Lịch sử Vật lý


Từ buổi bình minh của loài người, con người đã cố gắng tìm hiểu thiên nhiên, số mệnh của nó và sự hữu ích của mọi thứ trong đó.

Người Hy Lạp là những người đầu tiên đưa ra một lý thuyết cụ thể về chủ đề này rất quan tâm đến các nhà tư tưởng vĩ đại thời bấy giờ. Ngày nay, vật lý, hay triết học tự nhiên như nó được gọi, là mối quan tâm của mọi người và có mặt trong mọi thứ xung quanh chúng ta.

Tìm hiểu một chút về lịch sử lâu dài của khoa học này theo thời gian

Trong một thời gian dài, người ta tin rằng các quy luật tự nhiên chỉ liên quan đến trái đất và môi trường xung quanh, và chẳng có gì không thể nhìn thấy bằng mắt thường có thể bị chi phối bởi luật cơ học vĩ mô, chẳng hạn.

Ngày nay, suy nghĩ như vậy đã được làm sáng tỏ, mặc dù nhiều định luật của cái gọi là vật lý cổ điển không có giá trị đối với các đặc thù của vật lý hiện đại.

Một số trong nhiều bước tiến tới kiến ​​thức về tự nhiên và những đặc điểm này được đặt nền tảng trong những khám phá vĩ đại của nhiều học giả. Thực hiện theo một số trong số họ:

Việc phát hiện ra phóng xạ

Sự xuất hiện của truyền hình

Lịch sử điện

Việc phát hiện ra tia X