Hóa học

Lowry


Tomas Martin Lowry là một nhà hóa học người Anh, cùng với nhà hóa học Johannes Nicolaus Bronsted đã phát triển một lý thuyết axit-bazơ.

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1874, tại Anh. Ông học hóa học tại Đại học Kỹ thuật Trung tâm ở London, nơi ông làm việc 17 năm với vai trò trợ lý cho Henry Edward Armstrong, một nhà hóa học nghiên cứu hóa học hữu cơ và hành vi ion của dung dịch nước.

Năm 1898 Lowry đã nghiên cứu và thực nghiệm chứng minh hiện tượng đột biến.

Tại trường cao đẳng đào tạo Westminster năm 1906, ông dạy hóa học. Năm 1913, ông trở thành trưởng khoa Hóa học tại Trường Y khoa Bệnh viện Guy. Ông được bầu làm thành viên của Hiệp hội Hoàng gia vào năm 1914.

Tại Đại học Cambrigde, ông trở thành giáo sư đầu tiên của chủ tịch Hóa học Vật lý. Năm 1923, Lowry đã phát triển lý thuyết quan trọng nhất của mình, cùng với nhà hóa học Julian Nicolaus Bronsted. Mỗi người đã độc lập phát triển một khái niệm mới cho axit và bazơ. Lý thuyết proton mới sau này sẽ mang tên của hai nhà khoa học, lý thuyết Bronsted-Lowry.

Lowry đã qua đời vào ngày 2 tháng 11 năm 1936.

Video: The Best of Kyle Lowry! 2019 NBA Playoffs (Tháng Chín 2020).