Vật lý

Bài tập giãn nở


Độ giãn nở thể tích

1. Một song song của một hợp kim nhôm () có các cạnh, ở 0 ° C, đo 5cm, 40cm và 30cm. Âm lượng của bạn tăng bao nhiêu khi được làm nóng đến 100 ° C?

Trước tiên, bạn nên tính toán khối lượng đá cuội ở 0 ° C:

Là sự giãn nở thể tích được đưa ra bởi:

Nhưng:

Thay thế các giá trị trong phương trình:

Sự giãn nở của chất lỏng

1. Một hộp đựng bằng thủy tinh. Với dung tích 3000cm³, nó chứa đầy chất lỏng ở 0 ° C. Toàn bộ được làm nóng đến 100 ° C và quan sát thấy rằng 15cm³ chất lỏng này rò rỉ từ thùng chứa.

Coi hệ số giãn nở tuyến tính của kính là không đổi trong phạm vi nhiệt đã nói và bằng , hệ số giãn nở thực sự của chất lỏng này là gì?

Biết rằng

Và đó:

Vì vậy, chúng ta có thể tính hệ số giãn nở rõ ràng của chất lỏng và tìm ra hệ số giãn nở thực tế, cụ thể là: