Vật lý

Luật Faraday-Neumann


Cũng được gọi là định luật cảm ứng từ, định luật này, được rút ra từ những đóng góp của Michael Faraday, Franz Ernst Neumann và Heinrich Lenz trong khoảng thời gian từ 1831 đến 1845, định lượng cảm ứng điện từ.

Định luật Faraday-Neumann liên quan đến lực điện động được tạo ra giữa các cực của dây dẫn chịu biến đổi từ thông và mô đun biến đổi từ thông là một hàm của một khoảng thời gian trong đó biến thể này xảy ra, được biểu thị bằng toán học:

Dấu hiệu tiêu cực của biểu thức là hệ quả của Định luật Lenz, trong đó nêu rõ rằng dòng điện cảm ứng có ý nghĩa tạo ra dòng cảm ứng đối diện với dòng cảm ứng.

Video: Luật sư Hoàng Duy Hùng gặp gỡ, tâm tình với cựu Chủ tịch NNVN Nguyễn Minh Triết (Tháng Chín 2020).