Vật lý

Tụ điện


Trong các mạch điện tử, một số thành phần yêu cầu nguồn điện trực tiếp trong khi nguồn điện là dòng điện xoay chiều. Giải quyết vấn đề này là một ví dụ về tính hữu ích của tụ điện.

Thiết bị này có khả năng lưu trữ năng lượng điện tiềm năng trong một khoảng thời gian, nó được chế tạo bằng cách sử dụng một điện trường thống nhất. Một tụ điện bao gồm hai phần dẫn điện được gọi là phần ứng và vật liệu cách điện với các tính chất cụ thể gọi là điện môi.

Để có một điện trường đều, cần có sự tương tác cụ thể, giới hạn các hình dạng hình học có thể có của tụ điện, vì vậy một số ví dụ về tụ điện là:

Tụ phẳng

Tụ điện hình trụ

Video: Tụ điện - Vật Lý 11 - Thầy giáo : Phạm Quốc Toản (Tháng Chín 2020).