Vật lý

Hiệu ứng Joule


Dòng điện là kết quả của việc di chuyển các anion, cation hoặc electron tự do, như chúng ta đã thấy. Khi có dòng điện, các hạt chuyển động cuối cùng sẽ va chạm với các bộ phận khác của dây dẫn đang nghỉ, gây ra sự kích thích sẽ tạo ra hiệu ứng đốt nóng. Hiệu ứng này được gọi là hiệu ứng Joule.

Sự gia nhiệt trong dây có thể được đo bằng định luật joule, được biểu thị bằng toán học bởi:

Mối quan hệ này có giá trị miễn là cường độ hiện tại không đổi trong khoảng thời gian xảy ra.

Video: Joule Thomson Effect (Tháng MườI 2020).