Vật lý

Máy phát điện


Ví dụ, dòng điện luôn tồn tại miễn là có sự khác biệt tiềm năng giữa hai cơ thể được kết nối bởi một dây dẫn, nhưng nó có thời gian ngắn khi các cơ thể này được điện khí hóa bằng các phương pháp được thấy trong tĩnh điện, khi chúng nhanh chóng đi vào trạng thái cân bằng.

Cách tìm thấy có sự khác biệt tiềm năng lâu dài hơn là tạo ra các máy phát điện, được chế tạo để có điện áp trong một khoảng thời gian dài hơn.

Có một số loại máy phát điện, được đặc trưng bởi nguyên lý làm việc của chúng, một số trong số đó là:

Máy phát điện

Đây là những hệ thống phát điện được chế tạo để biến năng lượng ánh sáng thành năng lượng điện, chẳng hạn như các tấm pin mặt trời làm từ hợp chất silicon chuyển đổi năng lượng ánh sáng của mặt trời thành năng lượng điện.

Máy phát điện cơ

Chúng là những máy phát điện phổ biến nhất có công suất phát điện cao nhất. Họ biến đổi năng lượng cơ học thành năng lượng điện, chủ yếu thông qua từ tính. Đây là trường hợp máy phát điện được tìm thấy trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và nhiệt hạch.

Máy phát điện hóa chất

Chúng được xây dựng theo cách có thể chuyển đổi năng lượng hóa học thành năng lượng điện (chỉ liên tục). Loại máy phát điện này được tìm thấy rất nhiều dưới dạng pin và pin.

Máy phát nhiệt

Họ là những người có khả năng chuyển đổi năng lượng nhiệt thành năng lượng điện trực tiếp.

Ví dụ, khi liên kết hai hoặc nhiều máy phát như pin, điện áp và dòng điện hoạt động theo cùng một cách như trong các liên kết điện trở, nghĩa là:

  • Liên kết nối tiếp: dòng điện định mức và điện áp được tóm tắt.
  • Hiệp hội song song: Hiện tại được tổng và điện áp định mức.