Vật lý

Tiểu sử


Georg Simon Ohm
Gustav Kirchhoff
Heinrich Rudolf Hertz
Isaac Newton
James Clerk Maxwell
James Prescott Joule
Julian Kepler
Joseph Louis Lagrange
Michael Faraday
Nicholas Copernicus
Robert Hooke
Thomas Alva Edison

Video: Tóm tắt tiểu sử PUTIN LẠNH GÁY với cuộc đời ĐẦY RẪY GIAN TRUÂN của tổng thống NGA (Tháng Chín 2020).