Vật lý

Ứng dụng nhiệt động


Nhiệt động lực học là một phần của vật lý chịu trách nhiệm áp dụng các nghiên cứu nhiệt và nhiệt độ trong bối cảnh công nghiệp và chuyển đổi năng lượng nhiệt thành năng lượng có thể sử dụng.

Các ứng dụng của nhiệt động lực học đã trở nên rõ ràng trong cuộc Cách mạng Công nghiệp, rằng bằng cách sử dụng các máy nhiệt lớn, một sự thúc đẩy lớn trong công nghiệp hóa là có thể trên toàn thế giới.

Ngày nay, Thermodynamics đang nghiên cứu các cách khai thác năng lượng với khả năng tốt nhất của nó, từ cải tiến động cơ đến việc tạo ra các trình điều khiển mới.

Video: Vật lý 10 - Bài 33 Các nguyên lý nhiệt động lực học - Ứng dụng và hạn chế (Tháng Chín 2020).