Vật lý

Ứng dụng từ trường


Nghiên cứu về từ trường trên mặt đất cho phép tìm hiểu các thiết bị định vị với độ chính xác cao hơn, chẳng hạn như la bàn và do đó, nghiên cứu về nam châm và nam châm.

Cũng do những tiến bộ của những nghiên cứu này mà nam châm điện đã được phát triển, cho phép tự động hóa các bộ phận khác nhau của các quy trình công nghiệp.

Video: Ứng dụng nam châm trong chế tạo máy phát điện đơn giản (Tháng Chín 2020).