Vật lý

James Prescott Joule


James Prescott Joule (1818 - 1889) sinh vào tháng 12 năm 1818 tại Salford, Anh. Ông là con trai của một nhà sản xuất bia hàng đầu Manchester, và luôn bày tỏ sự quan tâm đến máy móc và vật lý. Joule đã liên lạc với các nhà vật lý vĩ đại như John Dalton, người đã dạy anh khoa học và toán học.

Joule đã nghiên cứu bản chất của dòng điện. Sau nhiều thí nghiệm, ông phát hiện ra rằng khi một dây dẫn bị đốt nóng khi có dòng điện chạy qua nó, sự biến đổi năng lượng điện thành năng lượng nhiệt xảy ra. Hiện tượng này được gọi là Hiệu ứng Joule (đặt tên cho blog) để vinh danh ông.

Quan tâm đến nghiên cứu về nhiệt, Joule cũng đã thực hiện một số thí nghiệm trong lĩnh vực này, điều này giúp anh xác định mối quan hệ tương đương giữa công việc cơ học và nhiệt. Điều này đã giúp trong việc xây dựng lý thuyết bảo tồn năng lượng (Định luật nhiệt động lực học đầu tiên), một đóng góp thúc đẩy nghiên cứu về nhiệt động lực học.

Ông đã làm việc với Nhà vật lý William Thomson (Lord Kelvin) thực hiện các thí nghiệm nhiệt động lực học. Họ cùng nhau tìm đến hiệu ứng Joule-Thomson liên quan đến nhiệt độ và thể tích của khí.

Khoa học tự nó đã trải qua một số thay đổi. Một trong số đó liên quan đến trách nhiệm xã hội của khoa học, chính tại thời điểm này, con người nhận ra rằng khoa học không chỉ là một hình thức tổ chức tri thức. Một thay đổi quan trọng khác liên quan đến quan điểm tự nhiên của con người. Trước khi khoa học quan tâm đến việc khám phá hiến pháp của tự nhiên, nhưng bây giờ con người đã nhận ra rằng mình có thể trích xuất năng lượng từ thiên nhiên và biến đổi nó. Con người bắt đầu thống trị các nguồn năng lượng của thiên nhiên, gió, nước, hơi nước, v.v. Tất cả những thay đổi này là một phần của Cách mạng Công nghiệp.

Joule, có ký hiệu J, là đơn vị đo năng lượng và làm việc trong hệ thống đơn vị quốc tế. Những thí nghiệm và những đóng góp to lớn của James Joule cho vật lý đã mang lại cho anh sự công nhận. Joule qua đời vào tháng 10 năm 1889 tại Sale, Anh và sau khi chết, cống phẩm này đã được thực hiện.

Một joule có thể được định nghĩa là công việc cần thiết để tác dụng lực của một newton trong khoảng cách một mét (N.m). Một định nghĩa khác cho joule là, công việc được thực hiện để tạo ra một watt năng lượng trong một giây (W.s).

Video: James Prescott Joule Education & Facts - famous Scientist short biography (Tháng Chín 2020).