Hóa học

Trò chơi trực tuyến


Phần này được dành riêng để học một cách thoải mái, kích thích khả năng diễn giải nội dung từ các trò chơi.

Hãy vui vẻ đùa!

Tên và ký hiệu của các nguyên tố hóa học

Hình ảnh và tên của các nguyên tố hóa học

Nhiều trò chơi sắp ra mắt.