Hóa học

Độ ẩm không khí


Trong không khí trong khí quyển luôn có một lượng hơi nước hòa tan nhất định. Đây là những gì chúng ta gọi là độ ẩm không khí.

Nếu độ ẩm tăng và đạt đến điểm bão hòa (điểm sương), sương mù (trong không khí), mây (trong bầu khí quyển phía trên) và sương (trên thực vật chẳng hạn) bắt đầu hình thành.

Độ ẩm không khí có liên quan được tiết lộ trong các bản tin phương pháp luận. Giá trị này được định nghĩa là thương số giữa áp suất riêng phần của hơi nước có trong không khí và áp suất tối đa của giá trị nước ở cùng nhiệt độ.

Tỷ lệ này có thể được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm, với độ ẩm tương đối từ 50% đến 70% được coi là thoải mái đối với hầu hết mọi người.


Sương mù