Hóa học

Tại sao xà lách khô héo?


Bạn có thể nhận thấy rằng khi salad được tẩm gia vị, chúng sẽ khô héo theo thời gian.

Điều này xảy ra nếu chúng ta nêm nước cốt chanh hoặc giấm (axit axetic).

Salads héo do thẩm thấu, đó là dòng nước từ bên trong lá (ít tập trung) ra bên ngoài (tập trung hơn), làm cho lá khô héo.