Hóa học

Polyme tổng hợp (còn tiếp)


Polyme ngưng tụ thu được bằng cách phản ứng hai monome với việc loại bỏ một chất đơn giản hơn.

Chất này có thể là HCl, H2Ô, NH3, v.v., đôi khi bằng cách sắp xếp lại giữa các phân tử monome.

Ví dụ về polyme ngưng tụ là nylon, polyester, bakelite và polycarbonates.

Nylon là một polymer do sự ngưng tụ của diamines với diacids. Nó là một polyamide (nylon-66).

Nó được sử dụng rộng rãi trong sợi dệt, dây câu, vv