Hóa học

Polyme tổng hợp (còn tiếp)


Polycarbonat là các polyme có trong cấu trúc của chúng, nhóm axit cacbonic được este hóa bởi phenol.

Họ có độ trong suốt cao và sức đề kháng cơ học.

Vì lý do này, chúng được sử dụng làm màn hình mũ bảo hiểm xe máy, trong vỏ bọc trong suốt và cả trong cửa sổ máy bay, vì chúng ít nặng hơn kính và có cùng độ trong suốt và khả năng chống sốc hơn.


Bìa trong suốt