Hóa học

Isomeria phẳng (tiếp theo)


Tautomeria isomeria

Đồng phân này là một trường hợp đặc biệt của đồng phân phẳng, trong đó các đồng phân thuộc các chức năng hóa học khác nhau và thiết lập trạng thái cân bằng hóa học động. Các trường hợp phổ biến nhất xảy ra trong số:

- aldehyd và enol
- ketone và enol

Thực hiện theo các ví dụ dưới đây.

- aldehyd và enol

- ketone và enol