Hóa học

Hydrocacbon


Hydrocarbon là chức năng đơn giản nhất của Hóa học hữu cơ. Khi biết chức năng này, bạn có thể dễ dàng lắp ráp các chức năng khác.

Hydrocarbons có tầm quan trọng lớn đối với ngành hóa chất. Dầu và khí tự nhiên là nguồn hydrocarbon. Nó là điểm khởi đầu để sản xuất nhiên liệu, nhựa, thuốc nhuộm và nhiều sản phẩm khác hữu ích cho con người.

Hydrocacbon Chúng là các hợp chất hữu cơ được hình thành độc quyền bởi hydro và carbon. Do đó, tên hydrocarbon (hydro = H và cacbua = C).

Công thức chung của nó là CxHy

Ví dụ:

Propan (C3H8): có mặt trong gas nấu ăn LPG

       

Octan (C8H18): xăng

      

Hydrocacbon bị phá vỡ theo cấu trúc và loại liên kết carbon của chúng. Các loại hydrocarbon là:

- ankan
- anken
- alkynes
- alcadienos
- xích lô
- Xích lô
- thơm

Video: 3 Hydrocacbon không no (Tháng BảY 2020).